Spring naar content

Prijs: € 16,50

Levering vindt eind november plaats

1 t/m 9: € 16,50 per exemplaar
10 t/m 29: € 14,50 per exemplaar
30 of meer: € 12,50 per exemplaar
Buiten Nederland of België: € 19,50 per exemplaar
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten

 

Cover IMAGO 2023 Het verhaal van AeneasImagokalender 2023: 'Aeneas'

De Romeinse keizer Augustus wilde dat Rome een epos kreeg dat kon wedijveren met de grote Griekse epen van Homerus en verzocht de dichter Vergilius dit epos te schrijven. In de Aeneis, die Vergilius schreef in de laatste elf jaar van zijn leven, staat de held Aeneas centraal.

Aeneas was voorbestemd om aan de verwoesting van de stad Troje te ontkomen en na vele omzwervingen en een hevige strijd een nieuw vaderland in Italië te stichten voor de overlevenden van de Trojanen. Zijn missie is hem van goddelijke zijde opgedragen. Met de Aeneis schiep Vergilius een epos waarin Romes ontstaan en haar groei tot wereldmacht worden voorgesteld als een door goden en het Lot beschikte vervulling. Aeneas blijft ondanks veel tegen¬slag en ten koste van persoonlijke offers trouw aan zijn opdracht. Het is een verhaal over hartstocht, wanhoop, vernietiging en intens verdriet, maar ook van hoop, succes, gerechtigheid en berusting.
De Aeneis is ingedeeld in twaalf boeken en de kalender zal elke maand telkens aan één boek aandacht besteden en laten zien hoezeer het verhaal over
Aeneas kunstenaars in alle tijden heeft geïnspireerd.
Voor de Imagokalender 2023 hebben we uit tal van onderwerpen een aansprekende selectie gemaakt, die we illustreren met prachtig beeldmateriaal.

Met veel plezier presenteren we ze in de Imagokalender 2023!

De Imagokalender is een uitgave van Uitgeverij De Doelenpers onder auspiciën van het Nederlands Klassiek Verbond. Tekst en beeld zijn verzorgd door Charles Hupperts, Elly Jans en Riemer van der Veen.

Nieuwsbrief

bannet-wit2-e1549440603876

Met deze nieuwsbrief informeren we u elk najaar over
de inhoud van de nieuw te verschijnen Imagokalender.

Over de kalender

1856821-website-NKV-2-e1549366702742

De Imagokalender is een uitgave van Uitgeverij De Doelenpers onder auspiciën van het Nederlands Klassiek Verbond. De Imagokalender biedt elke maand inspiratie uit de Oudheid aan de hand van prachtige beelden en boeiende verhalen door vooraanstaande classici. Elk jaar wordt een ander thema uitgewerkt. De eerste Imagokalender zag het licht in 1957 - hoewel sindsdien vorm, inhoud en functie zijn gewijzigd, staat de tijdloze inspiratie die de Oudheid te bieden heeft nog steeds centraal in de Imagokalender.

Over de commissie

bannet-wit2-e1549440603876

Charles Hupperts en Elly Jans kregen in 2014 door OIKOS de jaarlijkse publieksprijs toegekend voor hun bijdrage aan meer dan twintig schoolmethoden voor de Klassieke talen in het voortgezet onderwijs. Riemer van der Veen is docent Klassieke talen op het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend. Hij is gespecialiseerd in de Griekse tragedie en co-auteur van de Latijnse leergang Minerva.